Reglement / algemene voorwaarden WSHvH

Versie 1.02 d.d.02-02-2019

 

Algemeen

 • Het beoefenen van de surf- en sportactiviteiten (schade en letsel) en het stallen van materiaal in het clubhuis (brand, diefstal, schade, etc.) is geheel op eigen risico. De vereniging en het bestuur zijn daardoor niet aansprakelijk te stellen. Wij adviseren om een verzekering af te sluiten om de risico’s te dekken.
 • Ieder lid dient aanwijzingen van het bestuur op te volgen. Bovendien dient ieder lid op zodanige wijze met materiaal van de vereniging om te gaan zoals het een goed lid betaamt.
 •  

  In het clubgebouw

  • Voordat het laatste lid de accommodatie verlaat, dient hij/zij deze schoon achter te laten en het clubhuis af te sluiten (rolluiken omlaag en deuren op slot).
  • Natte surfpakken, zwemvesten, handdoeken en trapezes mogen niet achterblijven in de kleedruimte.
  • Het is niet toegestaan om materiaal of materieel te stallen in de daarvoor bedoelde te huren ruimte.
  • Niet ongevraagd materialen van andere leden lenen/gebruiken
  • Het is verboden om te roken en alcohol te nuttigen in het clubgebouw.
  • Het clubgebouw is verboden gebied voor niet-leden. Zie onderstaande spelregels voor introducees.

   

  Introducees

  Introducees zijn van harte welkom!
  WSHVH heeft de volgende huisregels met betrekking tot een introducé:

  • Een introducé dient 12 uur voor het bezoek te zijn aangemeld via de app.
   Het WSHVH lid geeft zijn naam en de naam van je introducé op in de WSHVH app, alleen dan is je introducé welkom.
  • Maximaal 2 introducees per WSHVH lid.
   Heb je meer introducees vraag dan even van te voren toestemming via een mail aan het bestuur.
  • Je mag maar twee keer per jaar als introducé de club bezoeken.
   Lid worden kan altijd.
  • Een introducé dient zich ten alle tijden als gast te gedragen.
  • Het WSHVH lid die een introducé uitnodigt is verantwoordelijk voor zijn introducé.
   Ben je minderjarig dan zijn je ouders verantwoordelijk voor je introducé, overleg dan eerst even thuis.
  • Een bezoek aan WSHVH is voor eigen risico.
  • Introducees kunnen GEEN boards stallen. Illegaal gestalde boards worden door het bestuur verwijderd en elders opgeslagen.
   Dit geldt voor alle soorten boards, er is geen verschil tussen windsurf, kitesurf, SUP’s of surfboards.
  • Het clubhuis gaat op slot als we de zee op gaan, het clubhuis zal dus niet open blijven voor introducees zonder tag.

   

  Op het water

  • Wij raden aan om nooit alleen op het water te gaan.
  • Kinderen jonger dan 10 jaar altijd onder toezicht volwassene.
  • Surf niet verder het water op dan je kunt zwemmen, ingeval dat je terug moet zwemmen.
  • Ga ook niet surfen bij te harde wind of te hoge golven.
  • Wij adviseren om niet met aflandige wind te surfen
  • Indien je gaat surfen dan dien je het logboek bij start en einde in te vullen.
  • Controleer altijd je materiaal op gebreken voordat je gaat surfen.
  • Hou voldoende afstand van mensen en dieren op het land en van zwemmers, surfers en andere watersporters in het water.
  • Wees op de hoogte te zijn van lokale getijden, stromingen en de weersvoorspellingen.
  • De regels uit het vaarreglement voor pleziervaart dienen opgevolgd te worden.
  • Zorg altijd voor een goed wetsuit welke bij calamiteiten bescherming biedt tegen onderkoeling.
  • Het varen met een helm en extra drijfvermogen verhoogt je veiligheid.
  • Zorg dat je de theorie en praktijk regels goed kent, neem daarvoor lessen KNWV erkenden surfscholen.
  • Elke surfer is verplicht om een andere surfer die in moeilijkheden verkeert, onmiddellijk hulp te verlenen, hetzij direct of indirect door het waarschuwen van anderen.
  • Tenzij het tegendeel blijkt is ieder veiligheidsincident zeer ernstig. In een ernstig geval direct de Strandwacht waarschuwen. De Strandwacht coördineert dan de reddingsactie. Indien de Strandwacht niet aanwezig is, onmiddellijk de kustwacht waarschuwen Tel: 09000-111

   

  Lidmaatschap+stalling

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen dient uiterlijk in december van het voorgaande jaar te gebeuren.
  • Ieder lid betaalt zijn contributie per automatische incasso tenzij het lid bezwaar aantekent, dan betaalt het lid per overboeking incl. administratiekosten.
  • Leden die niet op tijd aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldoen, kunnen door het bestuur worden geschorst. Van deze schorsing wordt aan het lid schriftelijk mededeling gedaan. De schorsing kan worden opgeheven na het voldoen van de financiële verplich­tingen. Wordt na ingang van de schorsing binnen 3 maanden niet aan de financiële verplichtingen voldaan, dan volgt royering.
  • De gelden voor de stalling dienen vooraf te zijn voldaan en bij niet tijdige betaling behoudt de vereniging zich het recht voor het materiaal uit de stalling te verwijderen
  • Bij het niet naleven van de regels en/of wanordelijk gedrag houdt het bestuur zich het recht voor het lidmaatschap van de betrokkene op te zeggen, zonder restitutie van de betaalde contributie.

  Download hier het algemeen reglement in pdf.


Sponsoren:
Siem de Jong - funsports M.C. van der Kaaij - al bijna 75 jaar glanzend vakmanschap Rentokil Visshop Berkel Breaking Waves surfboard repair
J.A.N.! Serious design