Nieuwjaars BBQ 14 januari

Het seizoen zit er weer bijna op. Nog 11 dagen voordat het nieuwe begint. Met alle drukke feestdagen voor de boeg willen we niet meteen op 1 januari beginnen. Op 14 januari willen we een goed begin maken met een BBQ en eventueel 'nieuwjaarsduik' bij onze "surfloods". We hebben onderdak, douches en heerlijke verwarming. Wat wil je nog meer. 

 
Wanneer je deze BBQ  niet wilt missen moet je slechts 10,- euro overmaken naar "Windsurfing Hoek van Holland" rek no 3066776 met de vermelding BBQ en naam AUB.  Er is deze keer voor iedereen genoeg te eten en te drinken. Ook dit is een nieuw begin.
 
 
De BBQ begint om 15:30 en is uiteraard ook voor aanhang.

 
Voor de organisatie houden we maar aan dat de betalingen voor 1 januari binnen moeten zijn. 
 
 
Hopelijk tot 14 januari.
 
 
Nog hele fijne dagen en een fijne jaarwisseling,
 
 
Het bestuur van WSHVH

Datum 19-Dec-2011 door admin - | 0x commentaar


ALV; 7 december 2012

 

 

De ALV is dit jaar zoals het hoort voor aanvang van het nieuwe jaar op woensdag 7 december.

 

Aanvang: 19:45

 

Start: 20:00

 

Agenda 2012 - Download pdf 

 

Notulen 2011 - Download pdf

 

Locatie; Bij Gerrit vd Lugt; Burg. crezeelaan 60 2678KZ De Lier

 

Grotere kaart weergeven


Datum 20-Oct-2011 door admin - | 0x commentaar


Van andermans spullen afblijven!

Helaas hebben we berichtten ontvangen van stallende leden dat er ongewenst spullen worden gebruikt. Hopelijk was dit per ongeluk en was het niet iedereen duidelijk dat alles dat in de verenging gestald wordt eigendom is van iemand, met uitzondering van de 2 SUP's die de vereniging rijk is.

 

We weten dat de meeste leden dit weten en andermans spullen laten staan en respecteren. Dit bericht is dus gericht aan degenen die dit niet duidelijk is. Weet dat we dit als vereniging niet tolereren met als gevolg dat we je uitsluiten van de vereniging.

 

Aan leden wordt verzocht iets te melden aan het bestuur als ze denken dat iets niet pluis is. Het kan ook zijn dat niet leden hiermee te maken hebben. In geval van introduc�s, ben jij als introducerend persoon binnen de vereniging verantwoordelijk voor hen.

 

Als iedereen gewoon van andermans spullen afblijft zoals gelukkig meestal het geval is, is er niets aan de hand.

 

Bestuur Windsurfing Hoek van Holland


Datum 13-Aug-2011 door admin - | 0x commentaar


Bericht stand van zaken Pilot Zandmotor.

Zoals jullie wellicht al hebben gezien zijn de werkzaamheden aan de haak van Pilot Zandmotor (ter hoogte van Ter Heijde) grotendeels afgerond. Op dit moment is er ongeveer 19,5 miljoen kuub zand gestort in de het schiereiland en de twee onderwatersuppleties van de Zandmotor DeltaDuin. Mede door het goede weer van de afgelopen maanden kon voortvarend gewerkt worden aan de aanleg. De komende periode wordt nog gewerkt aan de zuidelijke onderwatersuppletie en wordt het schiereiland ingericht met genummerde strandpalen. Daarnaast komen er onder meer een uitkijkpunt en een Argusmast (onderzoeksstation) op de Zandmotor. Voor meer informatie zie www.zandmotor.nl

Het werkterrein op zee is weer toegankelijk voor watersporten en schepen. Zoals aangegeven wordt nog wel gewerkt aan de zuidelijke onderwatersuppletie. Het behouden van een veilige afstand tot het schip is van belang. De zwart - gele kardinale boeien blijven liggen om te waarschuwen voor mogelijke ondiepten die in dit gebied aanwezig zijn. Zwemmen blijft verboden in verband met plaatselijk sterke stromingen.
 
Het werkterrein op land blijft voorlopig afgesloten. Het is niet toegestaan om vanaf zee- en landzijde de Zandmotor te betreden. Zoals hierboven vermeld, worden hier nog werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast onderzoeken Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland samen met de reddingsbrigades hoe de stroming rond de Zandmotor zich ontwikkelt. Zodra dit onderzoek is afgerond en eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wordt de Zandmotor opengesteld voor publiek. Naar verwachting is dat na het badseizoen.
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd. Voor vragen kun je contact opnemen met het projectbureau Pilot Zandmotor, zie website www.zandmotor.nl voor contactgegevens.
 
Hartelijke groet,
 
Karen Willemsen

 


Datum 18-Jul-2011 door admin - | 0x commentaar


Zandmotor en surfen Update juni 2011

In dit bericht vind je een update van de ontwikkelingen van de Zandmotor en de belangen voor surfers. 

Voortgang aanleg
In maart is men begonnen met de aanleg van de Zandmotor en door het goede weer is er nu al 19 miljoen kuub zand opgespoten. Als de aannemer in dit tempo doorgaat is de Zandmotor begin juli al klaar, veel sneller dan verwacht.

Optmalisatie voor surfen
Een nadeel van de snelle voortgang is dat de provincie onvoldoende tijd vrijgemaakt heeft om de optimalisatie van de zandmotor voor goede surfgolven voor te bereiden. De Zandmotor gaat mede hierdoor jammer genoeg niet geoptimaliseerd worden voor goede golven. Dit ondanks de intensieve lobby door de Projectgroep Surfbelangen van SFH en HSA sinds aanvang van het project en inzet van het bedrijf Surfreefs. De belangrijkste reden om de Zandmotor niet te optimaliseren is de angst rondom zwemveiligheid. Dit onderwerp is zo beladen door protestgroepen, angst bij omwonenden en leide zelfs tot kamervragen van de PVV. De provincie, reddingsbrigade en RWS willen geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten dat de Zandmotor en omgeving verboden gebied zijn voor zwemmers en watersporters tot ruim na de aanleg. Daarna wordt de veiligheid beoordeeld en als alles veilig is wordt de zandmotor vrijgegeven. Mogelijk is dit al snel na de aanleg. Aangezien optimalisaties een effect van enkele maanden hebben zal hebben en de Zandmotor een deel van die tijd niet toegankelijk zou zijn, ziet men af van optimalisatie. De Provincie durft geen enkel risico te nemen om de surfomstandigheden te verbeteren. Mogelijk lichtpunt is dat de zandbanken (vooroever-suppleties)ten noorden en zuiden van de zandmotor wel geoptimaliseerd gaan worden voor goede golven.

Toegankelijkheid zandmotor
De zandmotor is op dit moment, tijdens de werkzaamheden, officieel �off limits� voor iedereen, inclusief surfers. Uiteraard zet de Projectgroep Surfbelangen zich in om de Zandmotor zo snel mogelijk wel toegankelijk te krijgen voor surfers. De projectgroep is in overleg met Provincie en Gemeentes om de Zandmotor officieel aan te wijzen als een surflocatie. In het huidige plan is nu de zuidkant van de zandmotor toegewezen als surfgebied. Aan de Noordkant hebben we te maken met extreme stromingen waardoor er een verbod is om daar het water in te gaan, totdat de reddingbrigade dit gebied ook vrijgeeft. De afgelopen tijd zijn er een aantal gevaarlijke situaties geweest met kitesurfers die tussen debaggerschepen door vaarden en ook golfsurfers die vast kwamen te zitten in drijfzand. Dus pas op en breng jezelf en anderen niet in gevaar.

Vervolg
Als compensatie voor het gebrek aan toegang en het afwijzen van optimalisatie wordt er nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de vooroversuppleties ten zuiden (Ter Heijde) en noorden (Kijkduin) van de Zandmotor te optimaliseren voor goede golven. Hier wordt nu ook al veel gesurft en deze spots zijn veel beter toegankelijk dan de Zandmotor, die wel 2 km lopen is. Tot de herfst wordt de zee naast de Zandmotor ondieper gemaakt. Normaal verpest dit de golven zoals is gebeurd in bijvoorbeeld Camperduin en Ameland, maar als er rekening wordt gehouden met surfers dan kan er juist een mooie peak worden gecre�erd. De Projectgroep doet zijn best om deze keer wel een harde toezegging te krijgen dat dit gaat gebeuren. De kans is klein door de ambtelijke molen en aangezien surfen niet zo hoog op de agenda staat. Maar het blijft dus spannend de komende tijd, en als het goed is krijgen we een aantal nieuwe spots de komende maanden. Wij blijven ons best doen om deze zo mooi en toegankelijk mogelijk te krijgen! Het goede nieuws is dat er nu al bijzonder goede golven lopen rondom de zandmotor en dat die in de komende winter hoe dan ook overal toegankelijk zijn.

Voor meer informatie, vragen en input;

Martijn van Schaik � martijn@surfriderfoundation.nl
Maartje de Sonnaville � maartje@hsa.nl

 

Projectgroep Surfbelangen, Surfrider Foundation Holland en de Holland Surfing Association 


Datum 22-Jun-2011 door admin - | 0x commentaar


Contributie WSHvH

Dinsdag 7 juni heeft het bestuur alle contributie en achterstallige contributie verzendklaar gemaakt. Tevens is er een machtigingsformulier bijgevoegd zodat in 2012 en de jaren daarna automatisch de contributie ge�ncasseerd kan worden. Dus hou in juni de brievenbus in de gaten en voldoe de contributie binnen 20 dagen en stuur het machtigingsformulier direct terug.

 

Om de club draaiende te houden is het tijdig betalen van de contributie van groot belang. De lijst met achterstallige contributie is onacceptabel lang en vanaf nu zullen we dan ook harder op gaan treden tegen wanbetaling.

 

Vriendelijke groet,

 

Het bestuur van WSHVH


Datum 19-Jun-2011 door admin - | 0x commentaar


Automatische Incasso WSHvH

Om de kosten van administratieve verplichtingen te beperken heeft Windsurfing Hoek van Holland het besluit genomen de contributie bij voorkeur middels een machtiging te incasseren.

 

Wij hopen dat U hiervoor begrip heeft en hieraan wilt meewerken door onderstaande machtiging volledig in te vullen en te ondertekenen. Door ondertekening van ditformulier zal de contributie & stalling vanaf 2012 automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

 

https://docs.google.com/document/d/1FQJsV_wFevMsL-wFIOr2ZoCQlymU6qhn9yh-jpf3M00/edit?hl=en_US&authkey=CLCr-7AE


Datum 21-May-2011 door admin - | 0x commentaar


Powered by CuteNews

Sponsoren:
Siem de Jong - funsports M.C. van der Kaaij - al bijna 75 jaar glanzend vakmanschap Rentokil Visshop Berkel De Surfschool
J.A.N.! Serious design