Toerisme Hoek van Holland

 

Nieuwe ontwikkelingen toeristisch recreatief ontwikkelperspectief

 

Tijdens een informatieavond op 6 oktober vorig jaar presenteerde de gemeente een conceptplan Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief. In dit plan stonden de uitgangspunten voor het toerisme om van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken, een ontwikkeling die nauw samenhangt met de doortrekking van het spoor naar het strand en de komst van de H6-weg. In deze email informeren wij u over de ontwikkelingen.

 

Na de informatieavond hebben diverse personen en organisaties gereageerd op dit concept. Deze reacties nemen we waar mogelijk mee in het definitieve plan. Een van de belangrijkste punten waarover nog een beslissing genomen moet worden is de aanwijzing van de locaties voor verblijfsrecreatie. In het conceptplan is in eerste instantie alleen het Unicum-terrein hiervoor aangewezen, maar het Gebiedsplan Hoek van Holland 2014-2018 gaat bovendien uit van het gebied ten zuiden van de Badweg.

 

Het vervolg

Op dit moment wordt gewerkt aan een economische onderbouwing van het plan. Die gaat verder in op de toekomstperspectieven voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in Hoek van Holland. Hierin worden ook de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie ten zuiden van de Badweg meegenomen waarbij landschap en natuur ook een belangrijke rol hebben. Rond de zomer is dit plan gereed en komt er een bijeenkomst waarin het plan inclusief economische onderbouwing wordt toegelicht. Vervolgens adviseert de gebiedscommissie Hoek van Holland over het plan, waarna het wordt aangeboden aan het college van B en W die uiteindelijk een beslissing neemt.

 

Klankbordgroep Toerisme

Om initiatieven en ideeŽn rondom toerisme en recreatie te bespreken en te toetsen, is tijdens de informatieavond afgesproken om een klankbordgroep op te richten. Een zeer diverse groep van bewoners, ondernemers en andere organisaties heeft zich hiervoor aangemeld. De klankbordgroep start zodra het plan is vastgesteld, naar verwachting rond de zomer. Tot die tijd worden de initiatieven besproken in het Platform Toerisme van de gebiedscommissie.

 

Cultuurhistorische verkenning

Onderdeel van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief is een cultuurhistorische verkenning. Hoek van Holland kent een rijke cultuurhistorie, die kan worden gebruikt om de economische en toeristische potentie van het gebied te vergroten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verkenning, die is opgedeeld in de thema’s landschap, de Nieuwe Waterweg, bunkers & stellingen, kust & toerisme en het dorp. De verkenning wordt gebruikt om in gesprek te gaan met verschillende personen van musea en andere organisaties om het cultuurhistorisch aanbod in Hoek van Holland te vergroten. In april is de verkenning klaar en voor iedereen beschikbaar via de toerismepagina op de website (www.rotterdam.nl/toerismehoekvanholland). In mei komt er een bijeenkomst om verder te praten over de verschillende ideeŽn en mogelijkheden die er zijn op het Hoekse cultureel erfgoed.

 

Sportstrand

Naast de klankbordgroep, komen er voor concrete locaties of ideeŽn speciale werkgroepen. De werkgroep Sportstrand, met vertegenwoordigers van onder andere de watersport- en surfverenigingen, surfshops, Zeetoren, strandwacht en horeca, is in tussen van start gegaan. Voor de locatie Sportstrand zijn inmiddels twee werkgroepbijeenkomsten geweest.

 

Nieuws en informatie over toerisme en recreatie in Hoek van Holland staat op

www.rotterdam.nl/toerismehoekvanholland

 

Datum: 13-May-2017 door Bestuur


0x commentaar:
Naam:
E-mail: (optioneel)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Captcha

Powered by CuteNews

Sponsoren:
Siem de Jong - funsports M.C. van der Kaaij - al bijna 75 jaar glanzend vakmanschap Rentokil Visshop Berkel De Surfschool
J.A.N.! Serious design